Kamus Perdana (BM-BC-BI)

Kamus Perdana (BM-BC-BI)

  • RM0.00

-Terkandung sekitar 36 200 entri kosa kata,23 000 kata berimbuhan,dan 25100 kata majmuk.
'-Entri kosa kata meliputi istilah-istilah terbaharu dalam pelbagai subjek dan bidang.
'-Kata masukan disusun mengikut golongan kata seperti kata nama,kata kerja,kata adjektif,dan sebagainya yang mudah untuk disemak.
'-Takrif kata entri kosa kata dan kata berimbuhan dalam bahasa Melayu seboleh-bolehnya diberi dalam kata seertinya,kata lawannya juga diberikan.
'-Ayat contoh yang munasabah diselitkan supaya pengunna dapat memahami erti dan cara pengunaan sesuatu kata masukan dengan lebih mendalam.
'-Kata-kata yang biasa digunakan oleh orang Indonesia ditandakan untuk membolehkan pengguna membezakannya.
'-Segala takrif kata diberi dalam tiga bahasa iaitu bahasa Melayu,bahasa Cina dan bahasa Inggeris yang cukup bermanfaat kepada pengguna.